Zpráva z 43. cytogenetické konference

Ve dnech 8.-10. 9. 2010 se na Ostravici v hotelu Sepetná uskutečnila 43. Výroční cytogenetická konference, které se zúčastnilo 137 účastníků z České Republiky, Slovenska a Velké Británie.

Na konferenci bylo během tří dnů předneseno 41 odborných sdělení a prezentováno 7 posterů v sekcích onkocytogenetika, veterinární cytogenetika, prenatální cytogenetika a klinická cytogenetika. V každé sekci byly představeny nejnovější postupy, poznatky a zajímavé kazuistiky předních pracovišť z celé republiky. Všechna témata byla také předmětem zajímavé a obohacující diskuse, která probíhala nejen v průběhu odborného programu, ale po celou dobu konference. Součástí programu byla schůze výboru Cytogenetické sekce Čs. Biologické společnosti dne 8. 9. 2010  a členská schůze dne 9. 9. 2010.

Na závěr konference byla vyhlášena a odměněna nejlepší prezentace: Lizcová L., Zemanová Z., Malinová E., Mejstříková E., Smíšek P., Starý J., Michalová K.: Hypodiploidie v buňkách kostní dřeně u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.