II. Motolský den pediatrické radiologie - Prenatální diagnostika

Ve čtvrtek 16. června 2011 se ve Fakultní nemocnici v Motole koná II. motolský den pediatrické radiologie, tentokrát se zaměřením na prenatální diagnostiku.

Základní témata: Moderní trendy v prenatálním zobrazování, Stav prenatálního zobrazování v ČR a Evropě, MR techniky prenatálního zobrazování, Porovnání prenatálního zobrazení 2D a 3/4D UZ a MR, Orgánově zaměřené zobrazování MR (mozek, obličej, hrudník, abdominální orgány), Postnatální management vrozených anomálií (chirurgie bráničních hernií, čelistní plastická chirurgie, onkologická problematika, …), Kazuistiky

Pořádá: Sekce pediatrické radiologie ČRS a KZM 2.LF UK a FNM

Odborný garant: Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

Akce je součástí specializačního vzdělávání

Celostátní seminář se zahraniční účastí Plánovaná účast odborníků v prenatální diagnostice v rámci České republiky (Praha, Hradec Králové, Brno, Ústí nad Labem, Olomouc …), zahraniční (Dr. Gregor Kasprian a Mag. Ddr. Peter C. Brugger -Vídeň).
Součinnost s centry prenatální medicíny, čelistní a plastické chirurgie, Klinikou dětské chirurgie v Motole a Klinikou dětské hematologie a onkologie v Motole.
Organizační výbor-návrh – předseda doc. Roček, dr. Kynčl, dr. Frisová, dr. Prosová, dr. Kavalcová, p. Ješkeová

Místo: FN Motol

Tel.: 224 438 100
E-mail: martin.kyncl (@) fnmotol.cz

Přihlášení: online

Program: PDF

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.