Trombofilní stavy

V přílohách najdete standardní doporučení pro molekulárně genetická vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem a jeho komplikacemi – konsensus České společnosti pro trombózu a hemostázu, České hematologické společnosti a Společnosti pro lékařskou genetiku ČLS JEP.

Dále zde naleznete souhlas s doporučením odborných společností k molekulárně genetickému vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.