Novinky v komplexním pojetí BRCA problematiky

Štítky:

Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV a Gynekologicko – porodnická klinika 1.LF UK a VFN pořádají ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 8.30 do 16.30 kurz Novinky v komplexním pojetí BRCA problematiky. Kurz je pořádaný pod záštitou děkana 3.LF UK prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., a ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D.

Kurz je určen pro lékaře zabývající se diagnostikou, indikacemi, chirurgickou a rekonstrukční léčbou BRCA positivních pacientek. Především pak pro genetiky, onkology, chirurgy, plastické chirurgy a gynekology, kteří přijdou s touto problematikou do kontaktu.

Místem konání je posluchárna Kliniky plastické chirurgie 3. LF a FNKV, Šrobárova 50, Praha 10. Poplatek za účast činí 500 Kč. Další informace naleznete v přiloženém letáku.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.