21. celostátní konference DNA diagnostiky

Další, již 21. celostátní konference DNA diagnostiky se tento rok uskuteční v Plzni v ve čtvrtek 9. a pátek 10. listopadu 2017. Více informací naleznete na webu konference na adrese dna2017.cz.

Od 4. července 2017 je možné se na výše uvedeném webu také začít přihlašovat, jak k pasivní, tak aktivní účasti. Poslední termín pro přihlášky k aktivní účasti je 31. července 2017, pro pasivní pak 31. října 2017.

Přílohy: 

© 2007-2017, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.