Mezilaboratorní kontrola kvalita molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2017

Štítky:

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM tento rok opět pořádá mezilaboratorní kontrolu kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2017 (MKK CF 2017). I k letošní MKK je nutné se předem registrovat, časový harmonogram i manipulační poplatek spojený s účastí v MKK ve výši 1100,- Kč zůstává i nadále stejný.

Registrace bude možná od 4. do 31. května 2017 vyplněním následujícího registračního formuláře.

Registrační formulář

V případě, že se k účasti v MKK přihlásíte, bude Vám zaslána faktura se splatností 30 dnů. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailových adresách andrea.holubova@fnmotol.cz nebo marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz.

Se srdečnými pozdravy

MUDr. Andrea Holubová
Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky
Fakultní Nemocnice Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel.: 224 433 548

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.