Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2018

Štítky:

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje Soutěž o nejlepší publikaci za rok 2018.

Podmínky soutěže:

  1. Členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
  2. Práce musí být původní, provedena na domácím pracovišti a publikována v peer-review časopisu s impact factorem (IF)
  3. Publikace vyšla v roce 2018

Publikaci hlásí do soutěže vždy její první autor a to emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být kopie publikace. Přihlášky je možné zasílat v období od 1. března 2019 do 30. dubna 2019.

O vítězi soutěže rozhoduje výbor SLG ČLS JEP. Vítězná publikace bude vyhlášena na Sjezdu SLG ČLS JEP v září 2019 v Plzni a vítěz(ka) bude vyzván(a), aby na téma práce přednesli přednášku. Soutěž je spojena s finanční cenou ve výši 10 000 Kč.

Výbor SLG ČLS rovněž posoudí, zda některou z publikací přihlášených do této soutěže nominuje na Cenu předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2018.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.