Členství

Členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP je možné se stát vyplněním přihlášky do ČLS JEP. Vyplněnou přihlášku je třeba dodat na sekretariát ČLS JEP, který zajistí její předání příslušné organizační složce, kde bude projednána při zasedání výboru.

Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách ČLS JEP, konkrétně v části Sekretariát organizace - Formuláře ke stažení. Konkrétně pak jde o formulář Přihláška řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně v sekci Centrální evidence členů (ČE).

Povinností člena je platit členský příspěvek, jehož výše je od roku 2018 250 Kč ročně. Kromě tohoto poplatku SLG ČLS JEP je obvykle nutné hradit také členský příspěvek samotné České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (v roce 2018 je to 300 Kč). Oba tyto poplatky se hradí najednou, na základě výzvy se složenkou, které ústředí ČLS JEP rozesílá každý rok.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.