Brno

Brněnský genetický den

Oddělení lékařské genetiky FN Brno si Vás dovoluje pozvat na Brněnský genetický den, zaměřený na klinickou genetiku a genetickou diagnostiku, který se koná ve čtvrtek 3. října 2013. Místem konání je kinosál Fakultní nemocnice Brno, v areálu v Bohunicích, na adrese Jihlavská 20.

Hlavní témata:

Mendelovy přednášky v Brně

I v letošním roce se v Brně konají tzv. Mendelovy přednášky, pořádané Lékařskou fakultou a Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity. Na tento rok jsou zatím naplánovány tyto přednášky:

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.