ČLK

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Štítky:

Česká lékařská komora pořádá letos již čtvrtý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicíně“. Letošní titul „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“ se zaměřuje na aktuální etické otázky medicíny vyplývající z rychlého vývoje medicíny v současné době.

Kurz Úloha genetiky v medicíně

Štítky:

Česká lékařské komora si Vás dovoluje pozvat na kurz Úloha genetiky v medicíně, který se koná v sobotu 23. března 2013 od 9.00 do 15.30 v Oválné pracovně v místě sídla ČLK, na adrese Lékařská 2, Praha 5. Koordinátorem tohoto kurzu je prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. Cena kurzu je 660 Kč a další informace, včetně programu, naleznete v příloze. Přihlásit se můžete online na webu ČLK.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.