doporučení

Nepodkročitelná minima

Štítky:

V rámci spolupráce Koordinačního centra genetických laboratoří a Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP byla vypracována doporučení pro nepodkročitelné meze personálního obsazení laboratoře odbornými pracovníky, minimální počty výkonů a minimálního přístrojového vybavení. Tato doporučení byla naposledy revidována výborem SLG ČLS JEP 21. března 2012.

Pozor, jde o starší a nyní již neplatnou verzi tohoto dokumentu, aktuálně platnou verzi naleznete zde.

Riziko nádoru prsu

Štítky:

Clausův model k odhadu celoživotního kumulativního rizika vzniku nádorů prsu u
žen s positivní rodinnou anamnézou naleznete na webu České onkologické společnosti ČLS JEP.

http://www.linkos.cz/geneticka-rizika-vzniku-nadoru/odhad-rizika-nadoru/

Molekulární analýza BRCA1 a BRCA2

Štítky:

Upozornění: Toto doporučení je již zastarelé a je nahrazeno novějším.

Toto doporučení vychází z překladu doporučení EMQN (European Molecular Genetics Quality Network) s úpravou podle konsensu z roku 2003 (Bartoňková et al. Klinická onkologie 1/2003, s. 28-34).

Národní strategie pro vzácná onemocnění

V přílohách naleznete Prohlášení vlády ČR a Národní strategii pro vzácná onemocnění.

Trombofilní stavy

V přílohách najdete standardní doporučení pro molekulárně genetická vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem a jeho komplikacemi – konsensus České společnosti pro trombózu a hemostázu, České hematologické společnosti a Společnosti pro lékařskou genetiku ČLS JEP.

Dále zde naleznete souhlas s doporučením odborných společností k molekulárně genetickému vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem.

Klinická onkologie

Štítky:

1. Supplementum časopisu Klinická onkologie 2006 - Hereditární nádorová onemocnění

První supplementum KO týkající se dědičných nádorových syndromů, jejich přehledu, testování a prevence sekundární i primární.
http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2006-04-30-supplement/

Testování otcovství

Štítky:

V příloze ke stažení najdete doporučení BMA z roku 2004.

Doporučení pro analytickou validaci metod v molekulárně genetické diagnostice

Štítky:

Doporučení, jak provádět analytickou validaci metod v molekulárně genetické diagnostice, naleznete zde:
http://en.eurogentest.org/web/files/public/unit5/KBM0701_SLG_58.pdf
Na portálu Eurogentest naleznete i mnoho další užitečných informací.

Doporučení ESHG k DTC testování

V sekci DTC testování najdete aktuální článek, resp. doporučení ESHG "Genetic testing and common disorders in a public health framework"

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.