specializační vzdělávání

Plánované kurzy IPVZ na 1. pololetí 2018

V prvním pololetí roku 2018 plánuje Katedra genetiky IPVZ tyto kurzy a stáže:

27.–28. března 2018Kurz Pokroky lékařské genetiky a Klinická genetika před atestací
11. dubna 2018Kurz Psychologie genetického poradenství
16.—20. dubna 2018týdenní specializační stáž v klinické genetice

Plánované kurzy IPVZ na 2. pololetí 2017

Ve druhém pololetí roku 2017 plánuje Katedra genetiky IPVZ tyto kurzy a stáže:

3.–4. října 2017Kurz Pokroky lékařské genetiky a Klinická genetika
18. října 2017Kurz Psychologie genetického poradenství
30. 10. — 3.11. 2017Stáž v klinické genetice

Termíny atestací v roce 2017

V roce 2017 jsou vypsány tyto termíny atestací:

Klinická genetika (pro nelékaře):

 • 31. května 2017
 • 5. prosince 2017

Oba termíny zajišťuje Katedra genetiky IPVZ a místem konání bude Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Lékařská genetika (pro lékaře):

 • 25. května 2017 - 3. lékařská fakulta UK v Praze a místem konání bude Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 4
 • 7. prosince 2017 - 1. lékařská fakulta UK v Praze

Plánované kurzy IPVZ na 1. pololetí 2017

Na rok 2017 chystá IPVZ v rámci specializačního vzdělávání zatím tyto kurzy:

Plánované kurzy IPVZ na 2. pololetí 2016

Na 2. pololetí roku 2016 chystá IPVZ v rámci specializačního vzdělávání tyto kurzy:

 • Předatestační specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a Specializační kurz v Klinické genetice
  5.-6. října 2016 (2 dny)
 • pecializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice
  7.-11. listopadu 2016 (5 dní)

Další informace o kurzech budou zveřejněny přímo na webu IPVZ, kde bude možné se k účasti na kurzech také přihlásit.

Termíny atestací v roce 2016

Termíny atestací v oborech klinická genetika (nelékaři) a lékařská genetika (lékaři) v roce 2016:

Plánované kurzy IPVZ na 1. pololetí 2016

Na rok 2016 chystá IPVZ v rámci specializačního vzdělávání tyto kurzy:

Specializační kurzy v roce 2015

Rádi bychom Vás upozornili také na plánované specializační kurzy v roce 2015:

 • Psychologie genetického poradenství - 26. řezna 2015, LF UK Hradec Králové
 • Pokroky lékařské genetiky - 12.-13. října 2015, LF MU Brno

Termíny atestací

Termíny atestací z lékařské genetiky v roce 2015:

 • Klinická genetika - pro nelékaře
  • 1. červen 2015 od 9.00
  • 7. prosinec 2015 od 9.00
  Oba termíny zajišťuje Katedra genetiky IPVZ a místem konání bude Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, konkrétně pak seminární místnost ve 4. patře uzlu G (vstup přes dospělou část fakultní nemocnice).
 • Lékařská genetika - pro lékaře
  • 28. května 2015 - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
  • 10. prosince 2015 - Lékařská fakulta MU v Brně

Plánované kurzy IPVZ na rok 2015

Katedra genetiky IPVZ pod vedením prof. MUDr. Petra Goetze, CSc., plánuje v roce 2015 tyto kurzy:

© 2007-2017, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.