Složení výboru SLG

Složení výboru SLG ČLS JEP pro období 2014-2018:

prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.
milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz (předseda)
Ústav biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol, Praha
prim. MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
subrti@fnplzen.cz (1. místopředseda)
Ústav lékařské genetiky
LF UK a FN Plzeň
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
foretova@mou.cz (2. místopředsedkyně)
Masarykův onkologický ústav
Brno
MUDr. Jan Všetička
jan.vseticka55@gmail.com (vědecký tajemník)
Genetika Ostrava s. s r. o.
Ostrava
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
zuze@vfn.cz (pokladník)
Centrum nádorové cytogenetiky
ÚKBLD VFN a 1. LF UK, Praha
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
fajkusova.lenka@fnbrno.cz
Centrum molekulární biologie a genové terapie
Brno
prim. MUDr. Renata Gaillyová
gaillyova@fnbrno.cz
Oddělení lékařské genetiky
FN Brno
prim. MUDr. Vladimír Gregor
vladimir.gregor@ftn.cz
Thomayerova nemocnice
Praha
prim. MUDr. Markéta Havlovicová
marketa.havlovicova@fnmotol.cz
Ústav biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol, Praha
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
jarosova.marie@fnbrno.cz
Interní hematologická a onkologická klinika
FN Brno
Mgr. Ondřej Scheinost
osche@nemcb.cz
Nemocnice České Budějovice a. s.
České Budějovice
prim. MUDr. David Stejskal
david.stejskal@gennet.cz
GENNET s. s r. o.
Praha
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
vrtel@fnol.cz
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
FN Olomouc

Revizní komise:

prim. MUDr. Věra Jüttnerová
vjuttnerova@centrum.cz
Oddělení lékařské genetiky
FN Hradec Králové
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
kyra@vfn.cz
Centrum nádorové cytogenetiky
ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha
prim. MUDr. Jana Židovská, CSc.
zidovska.jana@vfn.cz
Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK Praha

© 2007-2017, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.