Složení výborů SLG v minulosti

Složení výboru SLG ČLS JEP pro období 2010-2014

Seznam členů výboru SLG:

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. předseda výboru SLG
Prim. Doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. místopředseda
Doc. MUDr. Viktor Kožich, Ph.D. místopředseda
RNDr. Alexandra Oltová vědecký tajemník
Prim. MUDr. Věra Jüttnerová pokladník

Další členové výboru:
Prim. MUDr. Renata Gaillyová
Prim. MUDr. Vladimír Gregor
prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.
Mgr. Ondřej Scheinost
prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Prim. MUDr. Ivan Šubrt
Prim. MUDr. Jan Všetička
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

Revizní komise:
Prim. MUDr. Jana Židovská, CSc.
prof. ing. Kyra Michalová, DrSc.
doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.

© 2007-2017, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.