Okénko do historie

Pojednání o principech mendelismu-morganismu ve vztahu k socialistické vědě najdete v této publikaci z roku 1951, kterou pro zájemce zpřístupnila SLG.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.