Přihlášení do sekcí SLG ČLS JEP

Vážené kolegyně a kolegové,
v březnu t. r. se konaly volby do výboru SLG ČLS JEP a současně bylo na shromáždění členů odsouhlaseno sloučení Společnosti pro prevenci dědičných poruch se Společností lékařské genetiky ČLS JEP. Protože v rámci SLG jsou členové různého zaměření, vyvstala potřeba ustanovit sekce – a to ambulantní, laboratorní a biochemické genetiky. Členství v těchto sekcích je nepovinné a zdarma.

Pokud máte zájem přihlásit se do některé ze sekcí, stačí vyplnit  jednoduchý formulář.
S pozdravemVýbor SLG ČLS JEP

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.