Prohlášení výboru SLG k DTC testování

Štítky:

Prohlášení výboru SLG k problematice DTC testování naleznete v příloze. V příloze taktéž naleznete korespondenci výboru SLG a fy. GHC k této problematice. Současně přikládáme relevantní citace k DTC testování na základě posledních vědeckých poznatků.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.