1. českomoravský den syndromu fragilního X chromosomu

V sobotu 12. listopadu 2011 se ve Fakultní nemocnici v Motole koná 1. ročník konference Českomoravský den syndromu fragilního X chromosomu. Tuto akci pořádají Centrum hereditárních ataxií při FN Motol, Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, občanské sdružení Fragilní X a nadační fond Synesis. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.