100. výročí založení Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze slaví v letošním roce 100. výročí od svého založení. V příloze naleznete přednášku, kterou doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc., přednesla 30. března 2011 na Kaprasově dni.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.