Celostátní sjezd SLG a 44. výroční cytogenetická konference

Dovolujeme si Vás pozvat na Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetickou konferenci. Obě tyto akce proběhnou současně v Třeboni 7.- 9. září 2011. Bližší informace naleznete na webových stránkách této akce, kde je možné se i přihlásit.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.