Doporučení pro analytickou validaci metod v molekulárně genetické diagnostice

Štítky:

Doporučení, jak provádět analytickou validaci metod v molekulárně genetické diagnostice, naleznete zde:
http://en.eurogentest.org/web/files/public/unit5/KBM0701_SLG_58.pdf
Na portálu Eurogentest naleznete i mnoho další užitečných informací.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.