Doporučení Rady evropy O dopadu genetiky na organizaci zdravotní služby

V příloze naleznete Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům O dopadu genetiky na organizaci zdravotních služeb a vzdělávání zdravotníků. Do češtiny přeložil prim. MUDr. Ivan Šubrt.
Původní verze v angličtině.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.