Fetální medicína jako interdisciplinární obor současné medicíny

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní den na téma Fetální medicína jako interdisciplinární obor současné medicíny, který pořádá Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s Ústavem lékařské genetiky a fetální medicíny Fakulktní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovní den se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2011. Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přiložených souborech (ve formátech PDF a Microsoft Word).

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.