Klinická onkologie

Štítky:

1. Supplementum časopisu Klinická onkologie 2006 - Hereditární nádorová onemocnění

První supplementum KO týkající se dědičných nádorových syndromů, jejich přehledu, testování a prevence sekundární i primární.
http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2006-04-30-supplement/

2. Supplementum časopisu Klinické onkologie 2009 (ročník 22) - Dispenzarizace dědičných nádorových syndromů
Druhé supplementum týkající především indikací testování a dispenzarizací dědičných nádorových syndromů, informací o profylaktických operacích, preimplantační diagnostice.
http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2009-06-10-supplement-1/

3. Supplementum časopisu Klinické onkologie 2012 (ročník 25)- Hereditární nádorová onemocnění III
Třetí supplementum týkající se dalších nádorových syndromů, jejich testování a dispenzarizace, informací o profylaktických operacích, jejich vlivu na rizikové ženy, dětských nádorových syndromů, možnosti specializované prevence u LFS, příkladů preimplantační diagnostiky, hodnocení variant BRCA2 i významu středně penetrantních genů.
http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2012-08-15-supplement-1/

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.