Legislativa testování DNA

Vážení kolegové,
Britská Science & Innovation Network, Britské velvyslanectví v Praze, Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky a společnost Forenzní DNA servis si vás dovolují
srdečně pozvat na konferenci nazvanou Legislativa testování DNA. Konference
se koná dne 11. října 2011 v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky pod záštitou paní poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové (TOP09).

V průběhu konference budete mít příležitost vyslechnout si a diskutovat s 8 britskými a 4 českými přednášejícími z oblastí klinické a forenzní genetiky, DNA legislativy a
vládního prostředí. Cílem konference je prezentace poznatků a nejlepší praxe
Spojeného království, rozvoj spolupráce britských a českých DNA expertů a diskuze o
přípravě DNA legislativy v České republice.

Vzhledem k limitovanému počtu míst v parlamentních prostorách vás prosím o co
nejrychlejší potvrzení Vaší účasti na konferenci, a to na email otakar.fojt@fco.gov.uk.
Zašlete na něj prosím svou pracovní adresu, email, telefon a číslo občanského průkazu
či pasu (nezbytné ke vstupu do parlamentních prostor).

Účast na konferenci je bezplatná. Konference bude simultánně tlumočena v českém i
anglickém jazyce.

Předem děkuji za odpověď a těším se na vaši účast na konferenci.

S pozdravem,
Dr. Otakar Fojt
Senior Science and Innovation Adviser

24. srpna 2011

Program
Kde: Budova Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha
Kdy: Úterý, 11. října 2011
08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:30 Oficiální zahájení
H.E. Sian MacLeod, Britská velvyslankyně v České republice
Jitka Chalánková, MD, Poslankyně Parlamentu České republiky
09:30 – 10:00 Jim Fraser, Ředitel Centra pro Forenzní vědu
Přehled DNA legislativy, politiky a praxe ve Skotsku
10:00 – 10:30 Karen Squibb-Williams, Vrchní právník kriminálního soudního systému
DNA a trestní soudní system ve Spojeném království – případ pro případový
management
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 11:30 Andy Williams, Forenzní specialista
Dopad komercializace forenzních služeb na praktické aspekty DNA testování
11:30 – 12:00 Christine Patch, Předsedkyně Britské společnosti pro lidskou genetiku
Genetické testování v klinické praxi
12:00 – 12:30 Frances Flinter, Profesor klinické genetiky, King’s College
Rámec principů přímých zákaznických gernetických služeb
12:30 – 13:40 Oběd
13:40 – 14:00 Igor Němec, Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
14:00 – 14:20 Daniel Vaněk, Ředitel společnosti Forenzní DNA servis
Nejproblematičtější oblasti procesu DNA identifikace
14:20 – 14:40 Pavel Kolář, Ředitel Kriminalistického ústavu v Praze
Kriminalistická genetika v České republice – legislativa a praxe
14:40 – 15:00 Viktor Kožich, Místopředseda Společnosti pro lékařskou genetiku
15:00 – 15:30 Přestávka na kávu
15:30 – 16:00 Allan M Scott, Ředitel společnosti Evidence Partnership
Automatizované technologie zajišťování dat a stop od místa činu až k soudu
16:00 – 16:30 Stuart Hogarth, Globální biopolitická výzkumná skupina, King's College London
Globální přehled regulace genetického testování
16:30 – 17:00 Barbara Prainsack, Centrum pro Biomedicínu a společnost, King's College London
Osobní genomika a diskuze zájmu o genetické testování a výzkum nemocí
17:00 – 17:30 Diskuze a závěr konference

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.