Lékařská genetika se stala celoevropsky uznanou specializací

Lékařská genetika se stala celoevropsky uznanou specializací. Podrobnosti naleznete na zvláštní stránce webu Evropské společnosti pro lidskou genetiku (ESHG).

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.