Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP „Cesta pro zdraví žen“ a „Cesta pro zdraví mužů“

Štítky:

Pro: Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Věc: Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP: „Cesta pro zdraví žen, Cesta pro zdraví mužů“

Vážený pane ministře, Vážený pan řediteli,

Za Společnost lékařské genetiky si dovolujeme zaslat naše nesouhlasné stanovisko s některými aktivitami VZP, které dle našeho odborného hlediska nejsou v souladu se správnou lékařskou praxí a zásadami úhrad zdravotní nebo preventivní péče.

VZP velice aktivně již více jak rok propaguje preventivní program „Cesta ke zdraví žen“ a nově „Cesta ke zdraví mužů“ soukromé zdravotní společnosti. Základem je genetické testování rizika civilizačních chorob a určité velice limitované testování některých závažných vysoce rizikových mutací pro nádorová onemocnění.

Tento komerční program není založen na evidence-based medicíně, z odborného hlediska je reklama na tento program klamavá a program hraničí s metodami horoskopů. Tento program by neměl být hrazen z veřejných zdravotních peněz, není důvodu, aby byl významně propagován komerční produkt firmy, který dle odborného stanoviska naší společnosti nesplňuje požadavky na prediktivní testování z veřejných zdravotních prostředků.

Testování nízce rizikových genů pro mnohá rizika různých častých chorob v populaci je velkým hitem soukromých firem. Ve všech evropských zemích i USA se jedná pouze a jenom o komerční produkty firem (přesto je snaha regulovat tyto aktivity) a nejsou hrazeny z veřejných zdravotních prostředků. Tato testování nemohou mít žádné relevantní klinické výstupy, civilizační choroby jsou komplexními poruchami.

Testování vysoce rizikových genů, například pro vysoké riziko nádorů prsu a ovarií, patří pouze do rukou odborných genetických pracovišť, které postupují standardním odborným způsobem.

S VZP velmi intenzivně spolupracujeme na rekalkulaci sazebníku pro lékařskou genetiku, na tvorbě standardů indikací a metod genetických vyšetření pro naši republiku. Tímto se snažíme o zprůhlednění a efektivitu úhrad v oblasti lékařské genetiky a myslíme si, že právě tento postup je nutný k vytvoření jasných pravidel úhrad lékařské péče.

Výše uvedené programy spíše hodnotíme jako snahu VZP o větší atraktivitu vůči klientům, nicméně takovéto programy velice deformují představu společnosti (i lékařů) o možnostech genetického testování a přinášejí v mnohém smyslu i riziko podcenění některých závažných ověřených preventivních postupů.

Doporučujeme, aby tok veřejných peněz ve zdravotnictví byl kontrolován, aby byly projekty přijímány transparentně po posouzení odborných společností o jejich klinické utilitě (užitečnosti) aby byly smlouvy s lékařskými zařízeními prováděny na základě transparentních kvalitativních požadavků, které musí být zveřejněny.

Nabízíme také spolupráci na metodických pokynech, které budou jasně stanovovat pravidla pro hrazení a nehrazení genetických vyšetření.

Za Výbor odborné společnosti,
Prof. MUDr. Milan Macek DrSc
Předseda SLG.cz

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.