Riziko nádoru prsu

Štítky:

Clausův model k odhadu celoživotního kumulativního rizika vzniku nádorů prsu u
žen s positivní rodinnou anamnézou naleznete na webu České onkologické společnosti ČLS JEP.

http://www.linkos.cz/geneticka-rizika-vzniku-nadoru/odhad-rizika-nadoru/

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.