Seklův večer 2011

V pondělí 14. března 2011 od 17.00 pořádá Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol pod záštitou Spolku lékařů českých v Praze další Seklův večer, tentokrát na téma Novinky v reprodukční a psychiatrické genetice.

Program přednášek:

  1. Doc. MUDr. Milan Macek sr., CSc.: Farmakogenetické využití polymorfismu  receptoru FSH (15 minut)
  2. MUDr. Jan Diblík, PhD.: Nové referenční hodnoty WHO pro spermiogram (15 minut)
  3. RNDr. Peter Vasovčák: Vzácné hamartomatózné polypózné syndromy (15 minut)
  4. MUDr. Markéta Vlčková: Submikroskopické aberace u pacientů s mentální retardací (15 minut)

Místem konání je přednáškový sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.
Hlavním koordinátorem večera je prof. MUDr. Petr Goetz, DrSc. (tel. 224 435 903, e-mail petr.goetz@lfmotol.cuni.cz).


© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.