Seminář o prenatální péči

Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LFUP a FNOL ve spolupráci se Sekcí UZ diagnostiky  České gynekologicko-porodnické společností JEP pořádají při příležitosti udělení Čestného doktorátu Prof. Dr. K. Nicolaidesovi dne 4. května 2011 seminář na téma:

Převrácení pyramidy prenatální péče

Jde o kurz prenatální diagnostiky se zcela novou koncepcí

Více na www.prenat2011.upol.cz a www.fetalnimedicina-zlin.cz.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.