Váš názor na genetické databáze

Milé kolegyně a kolegové,
promiňte mi, že se Vás pokusím obtěžovat několika otázkami týkajícími se návrhu na vytvoření databáze genotypů pacientů, kteří byli vyšetřeni pro nějakou dědičnou chorobu. Na jedné straně překotný vývoj technologií používaný v genetické diagnostice a na druhé problémy s úhradami této činnosti vyvolávají potřebu zamyslet se nad založením takové databáze, pochopitelně vhodně zabezpečené. Při stále se zvyšujícím a občas i logickém tlaku na ekonomičnost genetického testování by existence takové databáze vyřešila problémy se zbytečným opakováním vyšetření, které již bylo, třeba jinde, provedeno.

Podstatný by byl přínos pro pacienty, protože výsledky vyšetření uložené v databázi by byly, v případě potřeby, dostupné okamžitě a nikoliv až za dobu nezbytnou k novému vyšetření.

Jestliže se i v našich podmínkách rozvine diagnostika založená na sekvenování nových generací, bude mít existence takové databáze ještě dalekosáhlejší význam.

O zodpovězení otázek v dotazníku Vás prosím nejpozději do konce října. Výsledky se dozvíte na letošní XV. celostátní konferenci DNA diagnostiky.

Předem Vám děkuji za vyjádření názoru.

Radim Brdička

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.