XV. celostátní konference DNA diagnostiky - 1. oznámení

Datum konání

čtvrtek 24. a pátek 25. listopadu 2011

Místo konání

Konferenční sál Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky
Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč

Záštitu nad konferencí laskavě převzal:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vědecký výbor

přeseda: prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. (milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz)
doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc. (viktor.kozich@LF1.cuni.cz)
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D. (radek.vrtel@fnol.cz)
prim. MUDr. Ivan Šubrt (subrti@fnplzen.cz)

Organizační výbor

předseda: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. (radim.brdicka@uhkt.cz)
Ing. Jitka Štekrová, Ph.D. (jitka.stekrova@lf1.cuni.cz)
RNDr. Lenka Dvořáková, CSc. (lenka.dvorakova@lf1.cuni.cz)
MUDr. Marek Turnovec (marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz)

Sekretariát konference

Bc. Ivana Funková, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06
e-mail: Ivana.Funkova@fnmotol.cz
telefon: 224 433 501
fax: 224 433 520

Registrace

Konference se bude konat bez registračních poplatků účastníků, ale v zájmu přípravy programu a bezproblémového průběhu žádáme, aby se aktivní i pasivní účastníci zaregistrovali s dostatečným předstihem, tj. nejpozději do poloviny října. Registrace probíhá online na webových stránkách konference.

Ubytování

Hotel ILF
Budějovická 15/743, 140 00, Praha 4-Michle
www.hotel-ilf.cz
ceny pokojů od 1250 Kč, stanice metra C Budějovická, do areálu Akademie věd přímo autobusem č. 193 – zastávka před poliklinikou
Rezervace: hotel@hotel-ilf.cz, tel. 261 092 333

Emmy Rezidence
K Zelené louce 2a, 148 00 Praha 4-Krč
www.emmy.cz

ceny pokojů 800-950 Kč, vzdálenost od areálu Akademie asi 1 km (1 stanice autobusové linky 193, nástup/výstup - IKEM/Ústavy AV)
Rezervace: paní Věra Hubičková, meeting@emmy.cz, tel. 246 020 000

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.