Brněnský genetický den

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno a Mendelovým muzeem MU Brno si Vás dovolují pozvat na Brněnský genetický den na téma klinická genetika a genetická diagnostika, který se koná ve čtvrtek 4. října 2012. Místem konání je Sál Břetislava Bakaly, Bílý dům, Žerotínovo náměstí 6, Brno.

Hlavními témata

  • Klinická genetika
  • Mendelovská onemocnění - vzácná onemocnění
  • Kasuistiky, zajímavé a nedořešené případy
  • Různé

Přihlášení

Přihlášení je možné pouze prostřednictvím online formuláře, konečný termíny pro přihlášení k aktivní účasti je 5. září 2012 a k pasivní 20. září 2012.

Přihlašovací formulář

Předpokládaná délka příspěvků je max. 10 minut + 5 minut diskuse, k dispozici dataprojektor.

Akce je určena pro lékaře a NLZP (JOP VŠ, ZS, ZL) a bude ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání.

Konferenční poplatky

Přednášejícíbez poplatku
Členové SLG ČLS JEP a ČSGLS100 Kč
Ostatní200 Kč

Kontaktní údaje pro platbu
Česká společnost genetických laborantek a sester
Černopolní 9, Brno 613 00
IČO: 60552557
Číslo účtu: 7231500207/0100
Variabilní symbol: 041012
Specifický symbol: obdržíte e-mailem po vyplnění registračního formuláře

Kontakty

Blanka Dubnová - sekretariát konference
Oddělení lékařské genetiky FN Brno, PDM
Černopolní 9, 613 00 Brno
bdubnova@fnbrno.cz
tel: 532234298, fax: 53223 4813
www.fnbrno.cz

Problémy s registračním formulářem: MUDr. Marek Turnovec (marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz)

Akce je součástí oslav 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela.

Garant: Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.