Certifikovaný kurz Systém managementu kvality v klinických laboratořích

Štítky:

Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze pořádá ve dnech 26.-28. listopadu 2012 certifikovaný kurz s praktickou částí Systém managementu kvality v klinických laboratořích. Tento kurz je určen k vyškolení dostatečného množství zdravotnických pracovníků způsobilých zavádět a udržovat systém kvality v klinických laboratořích v souladu s normou ČSN EN ISO 15189. Zavedení tohoto systému v klinických laboratořích je v současné době jedním ze závazných požadavků plátců zdravotní péče.

Kurs je určený především pracovníkům klinických laboratoří, zdravotním laborantům a odborným pracovníkům v laboratorních metodách, kteří získali způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Kurz je součástí celoživotního vzdělávání. V případě, že absolvent certifikovaného kurzu bude později účastníkem specializačního vzdělávání v laboratorních oborech, především klinické hematologie a lékařské genetiky, certifikovaný kurz mu bude započítán na základě jeho žádosti.

Více podrobností naleznete v příloze a nebo přímo na webu ÚHKT.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.