Plán akcí SLG na rok 2013

Štítky:

Dovolujeme si Vám představit plán odborných a vzdělávacích akcí Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP na rok 2013.

13. Kaprasův den – klinická genetika
Datum konání:13. 2. 2013
Místo konání:V prostorách 1. LF UK
Pořádá:Sekce ambulantních genetiků SLG ČLS JEP
Koordinátor:Doc. MUDr.Milada Kohoutová, CSc., Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 120 00 Praha 2
Tel.:224 968 180, e-mail: mkoho@lf1.cuni.cz
Další kontakt:MUDr. Kamila Veselá, PhD., Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 120 00 Praha 2
Tel.:224 967 174, e-mail: Kamila.Vesela@vfn.cz
28. pracovní dny – Dědičné metabolické poruchy
Datum konání:15.-17. 5. 2013
Místo konání:Hotel DVOŘÁK Tábor, s. s r.o., Hradební 3037, Tábor, 390 01
Koordinátor:doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., KDDL 1.LF UK a VFN, ÚDMP 1.LF UK a VFN, Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 967 792, e-mail: Tomas.Honzik@vfn.cz
Celostátní konference českých genetických laborantů a sester
Datum konání:květen 2013 (bude upřesněno)
Místo konání:bude upřesněno
Koordinátor:Bc. Renata Spěšná, Oddělení lékařské genetiky, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno + pořádající pracoviště
Tel.: 532 234 572, e-mail: rspesna@fnbrno.cz
XV. onkogenetický den
Datum konání:12. 6. 2013
Místo konání:Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
Koordinátor:MUDr. Anna Křepelová, CSc., ÚBLG FN Motol, V Úvalu 86, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 433 576, e-mail: anna.krepelova@fnmotol.cz
46. celostátní cytogenetická konference
Datum konání:5.-6. 9. 2013
Místo konání:Brno Bohunice, Universitní kampus MU
Koordinátor:RNDr. Alexandra Oltová, Sekce nádorové cytogenetiky CMBGT IHOK, FN Brno, Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: 532 234 714, e-mail: alexandra.oltova@fnbrno.cz
Brněnský genetický den
Datum konání:říjen 2013 (bude upřesněno)
Místo konání:Brno (bude upřesněno)
Koordinátor:MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., Oddělení lékařské genetiky, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: 532 234 298, e-mail: gaillyova@fnbrno.cz, bdubnova@fnbrno.cz
Konference NLZP
Datum konání:listopad 2013 (bude upřesněno)
Místo konání:Brno, NCO NZO
Koordinátor:Bc. Renata Spěšná, MUDr. Renata Gaillyová, PhD., Oddělení lékařské genetiky, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: 532 234 572, e-mail: rspesna@fnbrno.cz, gaillyova@fnbrno.cz
XIII. konference prenatální diagnostiky a fetální medicíny
Datum konání:listopad 2013 (bude upřesněno)
Místo konání:Olomouc, Posluchárna dětské kliniky LF UP a FNOL
Koordinátor:Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc., Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 585 414 906, e-mail: genetika@fnol.cz
XVII. celostátní konference DNA diagnostiky
Datum konání:28.-29. 11. 2013
Místo konání:Olomouc (bude upřesněno)
Koordinátoři: doc. RNDr. Radek Vrtěl, PhD., tel: 588 444 461, e-mail: radek.vrtel@fnol.cz
RNDr. Radek Vodička, PhD., tel: 588 444 636, e-mail: radek.vodicka@fnol.cz
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.