Programovatelné nukleázy a editace genomu

Dovolte mi, abych Vás upozornil na zajímavý přednáškový cyklus na téma "programovatelné (umělé) nukleázy a editace genomu", který organizujeme ve dnech 21.–25. května 2012 v Aule AVČR v Českých Budějovicích. Význam programovatelných nukleáz a otevření možnosti editace genomu lze svým významem pro rozvoj biologie přirovnat k objevu restrikčních enzymů nebo k zavedení PCR. Dnes už není velký problém navrhnout funkční nukleázu, pro "knockout" libovolného genu v libovolnem hostiteli... Umělé nukleázy dokážou indukovat mutaci v místě genomu, které si zvolíte, připadně lze nukleázovou doménu zaměnit za doménu aktivační a vytvoříte tak zcela nový transkripční faktor, s vazbou na zcela nové specifické misto v genomu. Není potřeba zdůrazňovat, že se jedna o revoluční postup pro léčbu AIDS, genové terapie nádorů a metabolických poruch, biotechnologii atd... Budete mít možnost si poslechnout Danu Carrolla – otce celého oboru a řadu dalších (viz odkaz na program). Těšíme se na Vaší účast, vstup na přednášky je zdarma.

S pozdravem

Michal Zurovec

Více informací viz http://www.entu.cas.cz/zurovec/enge/index.html

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.