Seminář Vzácná onemocnění

Ve středu 21. listopadu 2012 od 13.00 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky koná seminář na téma Vzácná onemocnění. Tento seminář je pořádán Výborem pro zdravotnictví PSP ČR a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Výborem pro sociální politiku PSP ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a pod záštitou poslankyň MUDr. Patricie Kotalíkové a MUDr. Jitky Chalánkové.

Program tohoto semináře a další informace naleznete v přiložené pozvánce. V případě, že se tohoto semináře chcete zúčastnit, doporučujeme co nejrychleji potvrdit svoji účast, kapacita jednacího sálu je omezena.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.