Vyjádření SLG ČLS JEP k indikaci celoživotní dietní léčby pacientů s fenylketonurií

V České republice, stejně jako v jiných vyspělých zemích světa a Evropy, je
správným lékařským postupem („lege artis“) u pacientů s PKU dodržovat dietu (tj. užívat
potraviny pro speciální lékařské účely, skupina ATC V06XX) po celý život. Dieta v tomto
případě je především základním terapeutickým přístupem.

V ČR jsou 3 odborná pracoviště pro léčbu PKU, každé pečuje o pacienty s PKU po
celý život, neexistuje odborné pracoviště specializované na léčbu pouze dospělých
pacientů.

Za Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc.
Předseda

Praha, 22. června 2012

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.