XVI. celostátní konference DNA diagnostiky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční Celostátní konferenci DNA diagnostiky pořádanou Společností lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V letošním roce se konference uskuteční v Brně ve dnech 28.–30. listopadu 2012 a jejím koordinátorem bude Oddělení lékařské genetiky FN Brno.

Úvodní blok přednášek bude probíhat ve středu 28. listopadu 2012 v odpoledních hodinách v Mendelově refektáři v Mendelově muzeu. Konference pak bude pokračovat 29. a 30. listopadu 2012 v Kanceláři veřejného ochránce práv.

V rámci konference Vás chceme pozvat na satelitní mítink „Golden Helix Pharmacogenomics Day“, který bude součástí konferenčního programu v pátek 30. listopadu 2012 v dopoledních hodinách.

Aktuální informace o konferenci naleznete na www.dnakonference.cz.

Místa konání

 • První den konference - 28. 11. 2012
  Mendelův refektář, Masarykova univerzita - Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 1a, Brno
 • Druhý a třetí den konference - 29.-30. 11. 2012
  Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
 • Satelitní mítink konference - 30. 11. 2012
  8th Golden Helix Pharmacogenomics Day
  Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.