Zneužití genetického testování pro průkaz rasové čistoty

Maďarskem v posledních dnech otřásá vědecký skandál: poslanec za krajně pravicovou stranu Jobbik si v roce 2010 nechal u firmy Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási otestovat 18 genetických variant, které jsou údajně charakteristické pro Židy a Rómy. Následně firma vypracovala certifikát, který dokládá, že u testované osoby byly tyto varianty vyloučeny. Více se můžete dozvědět v článku na Nature.com.

K tématu se vyjádřila i Evropská společnost pro lidskou genetiku.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.