46. cytogenetická konference

Vážení cytogenetici a přátelé tohoto nevšedního a nenahraditelného oboru,

dovoluji si Vás pozvat na 46. cytogenetickou konferenci, která se letos bude konat v Brně, v kampusu Masarykovy university ve dnech 5. a 6. září 2013. Tuto konferenci již tradičně pořádá Cytogenetická sekce Čs. biologické společnosti a Společnost lékařské genetiky ČLS JEP. Organizačně akci zajišťuje Sekce nádorové cytogenetiky Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno pod záštitou děkana lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.

Campus Masarykovy univerzity v Brně

Jako hlavní organizátor vás srdečně zvu do krásných moderních prostor auly universitního kampusu v Brně Bohunicích a do romantického prostředí hotelu Santon na Brněnské přehradě.

Udělejte si čas, zrušte zářijové termíny dovolené, odložte denní starosti, nasaďte úsměv a přijeďte prezentovat vaše nejnovější výsledky. Všichni si je rádi poslechneme. A snad bude i dobrá zábava, jak bývá zvykem na našich setkáních.

Za organizační výbor
RNDr. Alexandra Oltová


Další informace Registrace Program Ubytováni Doprava


Logo Interní hematologické a onkologické kliniky
Logo FN Brno
Logo Československé biologické společnosti
Logo Československé biologické společnosti

Generální partneři



Hlavní partneři


Partneři

Intimex s. r. o.
Sanatorium Repromeda, s. r. o.
PentaGen, s. r. o.
Ybux s. r. o.
ASCO-MED spol. s r. o.
Carl Zeiss spol. s. r. o.
HPST, s. r. o.
EPPENDORF Czech & Slovakia s. r. o.
GeneTiCa s. r. o.
BioTech a. s.
Pragostem s. r. o.
KRD – obchodní společnost, s. r. o.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.