46. cytogenetická konference - informace

Místo konání: Kampus Masarykovy university Brno-Bohunice
Datum konání: 5. a 6. září 2013
Pořádají: Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
Interní hematologická a onkologická klinika, Sekce nádorové cytogenetiky CMBGT, FN Brno
Nadace Pomoc lidem s leukemií
Záštita: Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan LF MU a přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno
Vědecký výbor Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
Prof. RNDr. et Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, Ph.D
RNDr. Alexandra Oltová
Organizační výbor RNDr. Alexandra Oltová
Jitka Firešová
Mgr. Eva Divíšková
Alena Přikrylová
Mgr. Jiří Šmejkal
MVDr. Petra Šmuhařová
MVDr. Gabriela Vaňková
Témata: Klinická cytogenetika, nádorová cytogenetika, prenatální, postnatální a experimentální cytogenetika
Forma prezentací: Přednášky 10 minut + diskuse 3 minuty
Přihlášky: Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je možné pouze online.
Uzávěrka pro aktivní účast: 15. července 2013 (prodlouženo do 26. července 2013)
Uzávěrka pro pasivní účast: 2. září 2013
Jednací jazyky: Čeština, slovenština, angličtina
Poplatky: VŠ - 900 Kč
SZP - 600 Kč

Konferenční poplatek zašlete na účet Československé biologické společnosti, číslo účtu je 1341672379/0800 a variabilní symbol 2014. Potvrzení o zaplacení předložte při registraci.
Ubytování Viz samostatná stránka.
Společenský večerRestaurace a terasa hotelu Santon, Brněnská přehrada.
Odvoz od Univerzitního kampusu v 18.30 hod přistavenými autobusy, odvoz na místo ubytování ve 24 hod.
Příspěvek na společenský večer 400,– Kč
Kontakty: Organizační výbor:
RNDr. Alexandra Oltová (alexandra.oltova@fnbrno.cz)

Web konference, přihlašovací formulář:
MUDr. Marek Turnovec (marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz)

Na Vaši účast se těší organizační výbor konference.

Pozvánka Registrace Program Ubytováni Doprava


Generální partneřiHlavní partneři


Partneři

Intimex s. r. o.
Sanatorium Repromeda, s. r. o.
PentaGen, s. r. o.
Ybux s. r. o.
ASCO-MED spol. s r. o.
Carl Zeiss spol. s. r. o.
HPST, s. r. o.
EPPENDORF Czech & Slovakia s. r. o.
GeneTiCa s. r. o.
BioTech a. s.
Pragostem s. r. o.
KRD – obchodní společnost, s. r. o.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.