46. cytogenetická konference - program

Program 5. 9. 2013

9.00 Slavnostní zahájení

Nádorová cytogenetika (K. Michalová, M. Jarošová)

1. Chromothripsis – příčiny a konsekvence krize chromosomů v maligních buňkách
K. Michalová a kol. (Praha)

2. Chromosomové aberace v buňkách kostní dřeně u dětí s T-buněčnou akutní lymfoblastickou lekémií
E. Malinová, Z. Zemanová, L. Lizcová, L. Pavlištová, V. Ticháčková, J. Zuna, E. Mejstříková, P. Smíšek, J. Starý, K. Michalová (Praha)

3. ArrayCGH analýza delece 6q u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií
M. Jarošová, M. Hrubá, A. Oltová, M. Holzerová, L. Krůzová, M. Mikešová, P. Mičková, R. Urbanová, V. Procházka, M. Divoká, T. Papajík, K. Indrák (Olomouc, Brno, Plzeň)

4. Stimulace B-lymfocytů u CLL pomocí CpG oligonukleotidu a IL-2
K. Štěpanovská, G. Vaňková, V. Némethová, P. Šmuhařová, L. Tomášiková, E. Divíšková, A. Oltová (Brno)

5. Méně časté přestavby IgH u nemocných CLL
M. Holzerová, K. Krůzová, P. Mičková, R. Mikešová, R. Urbanová, Z. Pikalová, K. Indrák, M. Jarošová (Olomouc)

6. Molekulárně-cytogenetické vyšetření komplexních změn u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
L. Krůzová, M. Holzerová, P. Mičková, M. Mikešová, J. Kropáčková, I. Prekopová, J. Hanzlíková, R. Urbanová, T. Papajík, K. Indrák, M. Jarošová (Olomouc)

7. Abbott Molecular (20 min)

Přestávka 11.00–11.20 hod

Nádorová cytogenetika (M. Uvírová, J. Březinová)

8. Jumping translokace naruby aneb zajímavý případ pacienta s Burkitt like akutní lymfoblastickou leukémií
I. Šárová, J. Březinová, H. Buryová, Š. Ransdorfová, A. Berková, D. Konvalinková, J. Soukupová-Maaloufová, Z. Zemanová, K. Michalová (Praha)

9. Kontroverzná problematika variantných translokácií u pacientov s CML
V. Némethová, E. Divíšková, P. Šmuhařová, K. Štěpanovská, L. Tomášiková, G. Vaňková, A. Oltová (Brno)

10. FISH a aCGH u souboru nemocných s PMBCL
M. Mikešová, R. Nedomová, M. Holzerová, P. Flódr , V. Procházka, J. Kropáčková, J. Hanzlíková, I. Prekopová, T. Papajík, M. Jarošová (Olomouc)

11. Sledování minimální reziduální nemoci u akutních leukémií pomocí nově identifikovaných molekulárních markerů
T. Jančušková, R. Plachý, J. Štika, L. Zemánková, D. Hardekopf, L. Žejšková, L. Sedláčková, S. Peková (Praha)

12. Diagnostika AML multiplexními PCR testy
K. Fridrichová (Praha)

13. Cytogenetics and cancer risk
P. Vodička, S. Vodenkov, L. Mušák, L. Vodičková, Z. Polívková, M. Dušinská, M. Ambruš, Z. Šmerhovský, K. Hemminki (Praha, Martin, Bratislava, Oslo, Heidelberg)

Přestávka 12.45–13.45

Nádorová cytogenetika (Z. Zemanová, M. Hrubá)

14. Uniparentální disomie u pacientů s MDS a komplexním karyotypem
K. Kostýlková, H. Buryová, M. Nováková, M. Gančarčíková, S. Izáková, Z. Zemanová, K. Michalová (Praha)

15. Může molekulárně cytogenetické vyšetření chromozomových abnormalit pomoci při stanovení rizika nádorové transformace MGUS?
A. Mikulášová, V. Vallová, J. Smetana, H. Grešliková, R. Kupská, P. Purgertová, L. Říhová, A. Potáčová, V. Sandecká, L. Pour, R. Hájek, P. Kuglík (Brno, Ostrava)

16. Změny chromosomu 8 u nemocných s MGUS, AMM a SMM – srovnání nálezů
P. Mičková, J. Balcárková, T. Pika, V. Ščudla, M. Holzerová, J. Hanzlíková, I. Prekopová, J. Kropáčková, K. Ondrák, M. Jarošová (Olomouc)

17. Význam molekulárně genetických vyšetření v diagnostice Barrettova jícnu
J. Žmolíková, M. Uvírová, J. Šimová, R. Skalíková, S. Pitronová, J. Dvořáčková (Ostrava, Olomouc)

18. Chromosomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory, mezidruhové srovnání
P. Musilová, J. Krchňavá, S. Kubíčková, L. Levá, H. Černohorská, J. Rubeš (Brno)

19. Možnosti automatizace aCGH a FISH
R. Zaoralová

Přestávka 15.00–15.30

Klinická, preimplantační a prenatální cytogenetika (V. Gregor, A. Šípek)

20. Vrozené chromosomové aberace v ČR v období 1993–2012
V. Gregor, A. Šípek (Praha)

21. Chromozomové katastrofy v zárodečných buňkách
J. Drábová, Z. Slámová, M. Hančárová, D. Chudoba, L. Darebná, P. Tesner, Z. Zemanová, J. Všetička, M. Simandlová, M. Soukupová, T. Maříková, Z. Sedláček, D. Novotná (Praha, Ostrava)

22. Cytogenetické nálezy u dysfertilních párů
V. Linková, E. Mikulíková, P. Musilová, M. Mešková, M. Gabrielová, K. Veselá (Brno)

23. Preimplantační genetická diagnostika translokací metodou array CGH
J. Horák, M. Horňák, K. Beránková, P. Musilová, E. Oráčová, P. Trávník, K. Veselá, J. Rubeš (Brno)

24. Genetická analýza spermií nositele komplexní translokace t(1;3;6) metodami FISH a array CGH
M. Vozdová, M. Horňák, P. Musilová, E. Oráčová, V. Linková, J. Rubeš (Brno)

25. ArrayCGH jako metoda preimplantačního genetického vyšetření – zkušenosti se zavedením do klinické praxe
M. Hrubá, D. Brotanová, M. Pittrová, P. Nováková, L. Hradecký, N. Zech, I. Šubrt (Plzeň)

26. Preimplantační genetická analýza chromozomových abnormalit pomocí techniky oligonukleotidové array-CGH
V. Vallová, D. Páralová, J. Smetana, A. Mikulášová, V. Hubinka, L. Slivková, S. Machač, M. Koudelka, P. Kuglik (Brno)

Konec přednášek v 17.00

Plenární schůze Cytogenetické sekce ČS.biologické společnosti
Společný odjezd autobusy do hotelu Santon

Pátek 6. 9. 2013 začátek v 9.00

Klinická cytogenetika, prenatální cytogenetika (A. Oltová)

27. Instrumentace microarray technologie, FISH, NGS, bioreagencie pro PCR a qPCR, automatizace
HPST, s.r.o.

28. Diagnostický přínos klasických a moderních technik využívaných v prenatální diagnostice
D. Grochová,L. Durcová, J. Kadlecová, E. Popelínská, I. Grochová, D. Leznarová, P. Vlašín (Brno)

29. Přínos metody SNP array pro prenatální diagnostiku
V. Bečvářová, L. Hnyková, H. Hroncová, M. Hynek, D. Smetanová, E. Hlavová, M. Hejtmánková, V. Krutílková, D. Rašková, N. Jenčíková, J. Sehnalová, E. Svobodová, R. Mansfeldová, J. Bretová, M. Filipová, M. Konrádová, H. Holeňová, M. Trková (Praha)

30. Současné možnosti neinvazivního testování ve společnosti Imalab s. r. o.
R. Rychlíková, R. Myjavcová, M. Macků, J. Loucký (Zlín)

31. Spolehlivost metody MLPA (Multiplex ligation dependent probe amplification) v detekci chromosomálních aberací
P. Čapková, M. Godava, V. Hůrková, A. Šantavá, K. Adamová, V. Curtisová, J. Hyjánek, J. Šantavý (Olomouc)

32. Existují prosté delece či duplikace, či jsou to ve skutečnosti samé inv dup del?
D. Novotná, Z. Slámová, J. Drábová, L. Podskalská, M. Palánová, D. Chudoba, E. Karásková, M. Malíková, M. Simandlová, J. Všetička, M. Vlčková, A. Puchmajerová, T. Maříková, Š. Vejvalková, M. Havlovicová (Praha, Ostrava)

33. Parciální 3q tetrasomie u pacienta s příznaky Currarino syndromu (kazuistika)
M. Malíková, J. Drábová, D. Novotná, L. Podskalská, D. Chudoba, B. Rousková, M. Simandlová, M. Havlovicová (Praha)

34. Diskordantní karyotyp u monozygotních dvojčat
M. Hasch, S. Planetová, I. Vobrubová, P. Lošan (Plzeň)

35. Duplikace a tetrazomie v oblasti 15q11–13
D. Černá, J. Valečková, M. Dolinková, F. Horáček, A. Gřegořová, J.Zvolská (Ostrava)

Přestávka 11.00–11.30

Klinická cytogenetika (D. Novotná)

36. Mikroduplikace v oblasti 3q29 – syndrom nebo varianta?
P. Vohradská, R. Jaklová, P. Dvořák, M. Černá, D. Polendová ,A. Rykovská, I. Šubrt (Plzeň)

37. Satelity v terminální oblasti dlouhých ramen chromozomu 6 (6qs): nová varianta?
P. Lonský, P. Šebek, J. Horáček, D. Novotná, Z. Slámová, A. Balcar, M. Dolinková, L. Brychová, M. Gančarčíková, K. Michalová, A. Šípek (Praha, Ostrava)

38. Neobvyklý cytogenetický nález u pacientky s epilepsií, mentální retardací a stigmatizací – kazuistika
M. Hanáková, V. Vallová, H. Filková, K. Kašíková, J. Sobotka, M. Vilémová, P. Kuglík, R. Gaillyová (Brno, Nový Jičín)

39. Familiární výskyt balancované a nebalancované formy translokace X;18 s variabilním fenotypem
R. Mihalová, A. Baxová, T. Honzík, L. Hrčková, A. Šípek, V. Bečvářová, M. Valeriánová, L. Malinová (Praha)

40. Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního hlediska
A. Šípek jr., R. Mihalová, A. Panczak, L. Hrčková, P. Lonský, M. Janashia, M.Kohoutová, Praha

41. Problematika BCG vakcinace
E. Tietzeová (Praha)

42. Setting the cytogenetics standard with the Cytoscan HD Solution
Affymetrix

Přestávka na oběd ≈ 13.00

Zakončení konference ≈ 14.00

Pozvánka Další informace Registrace Ubytováni Doprava

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.