Brněnský genetický den

Oddělení lékařské genetiky FN Brno si Vás dovoluje pozvat na Brněnský genetický den, zaměřený na klinickou genetiku a genetickou diagnostiku, který se koná ve čtvrtek 3. října 2013. Místem konání je kinosál Fakultní nemocnice Brno, v areálu v Bohunicích, na adrese Jihlavská 20.

Hlavní témata:

  • Klinická genetika
  • Vzácná onemocnění
  • Kasuistiky, zajímavé a nedořešené případy
  • Různé

Přihlášky k aktivní účasti, prosím, zasílejte písemně nebo elektronicky do 7. září 2013. Přihlášky k pasivní účasti, prosím, zasílejte písemně nebo elektronicky do 20. září 2013.

Akce je určena pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky (JOP VŠ, ZS, ZL) a bude ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání.

Konferenční poplatek

Přednášejícíbez poplatku
Členové SLG ČLS JEP a zaměstnanci FN Brno100 Kč
Ostatní200 Kč

Bankovní spojení: 7231500207/0100, variabilní symbol 31013

Kontaktní adresa:
Blanka Dubnová - sekretariát
Oddělení lékařské genetiky FN Brno, PDM
Černopolní 9, 613 00 Brno
bdubnova@fnbrno.cz
tel: 532234298, fax: 53223 4813
www.fnbrno.cz

Další informace a elektronická přihláška na www.dnakonference.cz. Elektronická registrace od 15. 8. 2013.

Předpokládaná délka příspěvků je max. 10 minut + 5 minut diskuse.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.