Prenatální a postnatální diagnostika a management kostních dysplázií

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
rádi bychom vás pozvali na pracovní den – XIII. konferenci prenatální diagnostiky a fetální medicíny, který ve spolupráci s vámi pořádáme každý rok a rozhodli jsme se, že v tomto budeme pokračovat i nadále. Letos jsme však udělali malou změnu. Tento a každý další rok vybereme základní téma, kterému se budeme věnovat v rámci interdisciplinární spolupráce. Prenatální diagnostika a fetální medicína totiž vyžaduje vždy spolupráci s ostatními obory.

Pro letošní rok jsme vybrali téma „Kostní dysplázie“, které je vždy tvrdým oříškem pro diagnózu i další management. V rámci konference organizujeme krátký (jedna hodina) dysmorfologický workshop kostních dysplázií. Účastníci konference zde budou mít možnost prezentovat případy nediagnostikovaných případů kostních dysplázií, a diskutovat je s přítomnými odborníky. Dále je možné prezentovat případy vzácných dysplázií, u kterých je diagnóza potvrzena (kazuistiky nesmí být delší než 5 minut).

Oslovili jsme pár našich kolegů-specialistů, kteří přislíbili svou aktivní účast (prof. J. E. Jirásek, doc. A. Baxová, MUDr. V. Gregor, MUDr. M. Kuklík, MUDr. R. Gaillyová, MUDr. E. Šilhánová, MUDr. J. Všetička) a budeme rádi za vaši aktivní i pasivní účast. Zároveň vás žádame o včasnou registraci.

Budeme se těšit na setkání s vámi.

Doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D. a celý tým Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny FNOL a LF UP Olomouc

Více informací na www.ulgrs.upol.cz a nebo přímo na stránce pracovního dne.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.