Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad

Štítky:

Přiložený dokument obsahuje doporučený postup k Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad.

Tento postup navazuje na snahu o vytvoření Metodického návodu k zajištění a provádění všeobecného těhotenského screeningu vrozených vývojových vad v ČR, který byl projednáván v minulých letech za účasti zástupců odborných společností genetických, gynekologických i biochemických.

Doporučený postup byl také publikován v časopise Aktuální gynekologie a porodnictví (ISSN 1803-9588): Šantavý J, Stejskal D, Loucký J, Šubrt I, Všetička J, Gregor V, Macek M jr. Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad. Actual Gyn. 2014;6:19-22 (PDF, původní zdroj)

V příloze naleznete i poslední schválenou verzi společného doporučení pro Laboratorní screening vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství, které vypracovaly Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Česká společnost nukleární medicíny - sekce imunoanalytických metod, Společnost lékařské genetiky ČLS JEP a Referenční laboratoř MZ ČR pro klinickou biochemii.

Pro doplnění uvádíme rovněž doporučený postup České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství (Čes. Gynek. 2012, 77, č. 3 s. 265-266; původní zdroj)

Dále zde naleznete doporučený postup České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče (Čes. Gynek. 2013, 78, č. 2 s. 134-135; původní zdroj)

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.