XV. onkogenetický den

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si Vás dovoluje pozvat na XV. onkogenetický den, který se uskuteční ve středu 12. června 2013 od 10.00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2).

Témata

 • nové výsledky výzkumu v oboru onkogenetiky získané využitím metod molekulárně genetických, cytogenetických, molekulárně cytogenetických
 • péče o pacienty a rodiny s hereditárními predispozicemi k zhoubným nádorům
 • výsledky studia získaných genetických a epigenetických změn v nádorech, jejich využití v klinické praxi
 • Typy sdělení

  • přehledná sdělení shrnující dlouhodobé zkušenosti pracoviště
  • originální výzkumné výsledky
  • kazuistiky

  Místo konání

  Nejbližší stanicí MHD je I. P. Pavlova (metro C, tramvaje 4, 10, 11, 16, 22, autobus 291).

  Těšíme se na Vaši účast.

  MUDr. Anna Křepelová, CSc. (anna.krepelova@fnmotol.cz)
  ÚBLG FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 224 433 576

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.