14. Kaprasův den - 1. oznámení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 14. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat ve středu 18. února 2015 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Podrobné informace budou zveřejněny v průběhu prosince 2014.

Na hojnou účast se těší koordinátoři akce:
Doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.,
Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
tel.: 224 968 180, e-mail: mkoho@lf1.cuni.cz
MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Odd. lékařské genetiky ÚBLG, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2
tel. 224 967 174, e-mail: kamila.vesela@vfn.cz

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.