14. Kaprasův den - 2. oznámení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 14. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 18. února 2015 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 (mapa) pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře.

Registrace byla v pondělí 16. února 2015 v 9.00 uzavřena!

Můžete na akci dorazit i bez předchozí registrace, ale účastnický poplatek je pak vyšší a místo v sále a občerstvení je už bez záruky (kapacita sálu by ale měla být dostatečná ještě asi pro 40 lidí).

Účast bude zpoplatněna následovně:

Platba na účet v KčPlatba na místě v Kč
Přednášející00
Člen SLG200300
Nečlen SLG300400
Laboranti a středoškoláci100200

Registrační poplatky zasílejte na účet č.: 37434021/0100

Variabilní symbol Vám bude zaslán na mail, v případě nutnosti daňového dokladu prosím vyplňte potřebné údaje v přihlášce (potvrzení o platbě prosím uchovejte).

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 16. ledna 2015.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti s platbou na účet je 12. února 2015.

Délka sdělení bude upřesněna podle počtu příspěvků (předpoklad je 10 minut plus 5 minut diskuse). Informujte laskavě i své spolupracovníky.

Těšíme se na vaši hojnou účast a zajímavé příspěvky.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na organizátorky:

Doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.,
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2
tel.: 224 968 180, e-mail: mkoho@lf1.cuni.cz

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky ÚBLG, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2
tel. 224 967 174, e-mail: kamila.vesela@vfn.cz

Registrace byla v pondělí 16. února 2015 v 9.00 uzavřena!

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.