4. mezinárodní konference forenzní genetiky Forensica 2014

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na forenzně genetickou konferenci:

 

the 4th International Conference on Forensic Genetics „FORENSICA 2014“
21. až 23. 5. 2014, Břevnovský klášter Praha.

Mezi pozvanými přednášejícími budou – v abecedním pořadí: Kirsten Bos, Relu Cocos, Leonor Gusmão, Walther Parson, Florina Raicu – přičemž uvítáme také Váš odborný příspěvek (první dva dny je pracovním jazykem angličtina, třetí den čeština).

Termín pro zaslání abstrakt pro plakátová sdělení i přednášky je 9.4.2014. Abstrakta prosím zasílejte online po své registraci na stránce www.forensica2014.org.

Hlavními odbornými tématy budou:

     
  • Masivně paralelní sekvenování
  • Neautozomální markery
  • Identifikace obětí hromadných neštěstí
  • Interpretační rámec forenzně genetických vyšetření
  • Identifikace tělesných tekutin
  • Bezpečnost forenzně genetických dat
  • Testování na místě činu

Těším se na setkání v Praze!

Jménem konferenčního výboru

Doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.